Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym Miejsce internowania bł. Stefana Wyszyńskiego

Biografia bł. Stefana Wyszyńskiego

Czcigodny Sługa Boży kardynała Stefan Wyszyński(1901 – 1981) urodził się w Zuzeli, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Z domu rodzinnego wyniósł głęboką wiarę w Boga i gorącą miłość do Matki Najświętszej.

Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpił do seminarium duchownego we Włocławku, gdzie przyjął świecenia kapłańskie 3 sierpnia 1924 roku. W latach 1925-1929 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim prawo kanoniczne i katolicką naukę społeczną. W czasie Powstania Warszawskiego był kapelanem Armii Krajowej.

W 1946 roku Papież Pius XII mianował go biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej. Jako dewizę przyjął hasło Soli Deo (Jedynemu Bogu). Dwa lata później został podniesiony do godności arcybiskupa metropolity warszawko-gnieźnieńskiego.

W tym samym roku został aresztowany przez władze komunistyczne i przebywał w odosobnieniu do 1956 roku(w Rywałdzie Królewskim, Stoczku Klasztornym, Prudniku Śląskim i Komańczy).

W latach 1957-1966 prowadził Wielką Nowennę, która miała przygotować naród na obchody Tysiąclecia Chrztu Polski. Był aktywnym uczestnikiem obrad Soboru Watykańskiego II, podczas którego złożył na ręce papieża Pawła VI memoriał Episkopatu Polski w sprawie ogłoszenia Maryi Matką Kościoła.

W 1979 roku przyjął, po raz pierwszy w historii Polski, następca św. Piotra –św. Jana Pawła II.W latach 1980-1981 pośredniczył w negocjacjach pomiędzy władzą a „Solidarnością”.

Zmarł 28 maja 1981 roku i został pochowany w podziemiach katedry św. Jana Chrzciciela w Warszawie.