Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym Miejsce internowania bł. Stefana Wyszyńskiego

Słowo Księdza Kustosza do Dobrodziejów, październik 2023 r.

 

Kochani Dobrodzieje, Przyjaciele,
Czciciele Matki Bożej Królowej Pokoju
i bł. kard. Stefana Wyszyńskiego

Pozdrawiam serdecznie ze Stoczka Klasztornego, z Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju i drugiego miejsca uwięzienia bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Wysyłam kolejny list do dobrodziejów i przyjaciół sanktuarium.

Pragnę z całego serca podziękować wszystkim ofiarodawcom i dobrodziejom za wszelkie przejawy pamięci i życzliwości, a przede wszystkim za modlitwę i wsparcie materialne na funkcjonowanie sanktuarium, utrzymanie obiektu i renowację zabytków. Zapewniam o naszej pamięci i modlitwie przed wizerunkiem Matki Bożej.

W każdą środę i sobotę sprawujemy Mszę Świętą w intencji pielgrzymów, za przyjaciół i dobrodziejów sanktuarium, o pokój na świecie oraz w intencjach polecanych nam przez dobrodziejów i ofiarodawców.

Podczas sezonu pielgrzymkowego sanktuarium nawiedziło znacznie więcej pielgrzymów, niż w ubiegłym roku. W sanktuarium odbywały się dni skupienia, rekolekcje i spotkania formacyjne dla różnych grup kościelnych, przybywały pielgrzymki zorganizowane z całej Polski, dzieci I-Komunijne, młodzież szkolna, pielgrzymki rowerowe i motocyklowe, osoby niepełnosprawne i seniorzy.

W dniach od 12 do 14 kwietnia w sanktuarium odbyły się rekolekcje kapłańskie dla księży diecezjalnych z Archidiecezji Warmińskiej, które prowadził marianin - ks. Zbigniew Borkowski MIC. W rekolekcjach uczestniczyło 29 kapłanów.

Po raz piąty odbyło się spotkanie formacyjne dla przewodników grup turystycznych i pielgrzymkowych Warmii i Mazur. Podczas spotkania dnia 15 kwietnia dziękowaliśmy Panu Bogu i ludziom za to, że sanktuarium otrzymało status Pomnika Historii.

Zobacz cały list: link

Słowo Księdza Kustosza do Dobrodziejów, październik 2023 r.: Pobierz

Slider

Czcigodny Sługa Boży kardynała Stefan Wyszyński(1901 – 1981) urodził się w Zuzeli, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Z domu rodzinnego wyniósł głęboką wiarę w Boga i gorącą miłość do Matki Najświętszej.

czytaj

Ukoronowanie maryjnego obrazu to potwierdzenie kultu, którym jest otaczany przez wiernych. Wyraża cześć, miłość i wdzięczność wobec Boga za Jego decyzję o powstaniu sanktuarium i Maryi za Jej macierzyńska troskę nad przybywającymi do niej pielgrzymami.


czytaj

Sanktuarium Maryjne w Stoczku Klasztornym położone w Archidiecezji Warmińskiej, początkami swymi sięga średniowiecza, prawdopodobnie czasów założenia wsi Stoczek przez bpa warmińskiego Hermana z Pragi w 1349 roku.

czytaj