Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym Miejsce internowania bł. Stefana Wyszyńskiego

Nota prawna
10/07/2023 11:45
ADMINISTRATOREM DANYCH JEST:

Wszelkie treści zamieszone na stronie www.stoczekklasztorny.pl są własnością i podlegają kontroli Zgromadzenie Księży Marianów. oraz są chronione na całym świecie prawami autorskimi. Wszelkie modyfikowanie, kopiowanie lub dalsze powielanie tych treści jest zabronione, tak samo jak zabronione jest ich używanie w celach komercyjnych. Treści zamieszczone na stronie nie stanowią bezpośredniej oferty zakupu produktów lub usług. Należy je traktować wyłącznie pomocniczo przy podejmowaniu decyzji dotyczących produktów lub usług.

Właściciele niniejszej strony podejmują stosowne wysiłki, aby zamieszczone na niej informacje były aktualne i dokładne, jednak nie składają żadnych oświadczeń ani zapewnień co do dokładności, aktualności lub kompletności tych informacji. Właściciele niniejszej strony nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikające z dostępu użytkownika do tej strony internetowej, braku takiego dostępu lub wykorzystywania zawartych na niej informacji.

Niniejsza strona internetowa może zawierać linki lub odnośniki do innych stron, jednak właściciele tej strony nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach ani za wszelkie szkody wynikające z tych treści. Wszelkie łącza do innych stron podane są wyłącznie dla wygody użytkowników niniejszej strony internetowej.

Znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe wzory i produkty zamieszczone na niniejszej stronie podlegają ochronie na terenie Stanów Zjednoczonych i na świecie. Zabrania się ich wykorzystywania bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody właścicieli niniejszej strony, z wyjątkiem wykorzystywania w celu identyfikacji produktów lub usług spółki.

Wszelkie informacje umożliwiające identyfikację osoby przekazywane elektronicznie za pośrednictwem niniejszej strony są przetwarzane na zasadach określonych w Polityce prywatności tej strony. Właściciele niniejszej strony mają prawo do wykorzystywania lub kopiowania wszelkich innych informacji przekazywanych w ten sposób, w tym pomysłów, wynalazków, koncepcji, technik czy know-how, w dowolnych celach. Cele te mogą obejmować ujawnianie informacji stronom trzecim i/lub opracowywanie, produkowanie i/lub sprzedawanie produktów lub usług.