Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym Miejsce internowania bł. Stefana Wyszyńskiego

Biografia bł. Stefana Wyszyńskiego
17/07/2023 13:59

Czcigodny Sługa Boży kardynała Stefan Wyszyński(1901 – 1981) urodził się w Zuzeli, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Z domu rodzinnego wyniósł głęboką wiarę w Boga i gorącą miłość do Matki Najświętszej.

Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpił do seminarium duchownego we Włocławku, gdzie przyjął świecenia kapłańskie 3 sierpnia 1924 roku. W latach 1925-1929 studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim prawo kanoniczne i katolicką naukę społeczną. W czasie Powstania Warszawskiego był kapelanem Armii Krajowej.

W 1946 roku Papież Pius XII mianował go biskupem ordynariuszem diecezji lubelskiej. Jako dewizę przyjął hasło Soli Deo (Jedynemu Bogu). Dwa lata później został podniesiony do godności arcybiskupa metropolity warszawko-gnieźnieńskiego.

W tym samym roku został aresztowany przez władze komunistyczne i przebywał w odosobnieniu do 1956 roku(w Rywałdzie Królewskim, Stoczku Klasztornym, Prudniku Śląskim i Komańczy).

W latach 1957-1966 prowadził Wielką Nowennę, która miała przygotować naród na obchody Tysiąclecia Chrztu Polski. Był aktywnym uczestnikiem obrad Soboru Watykańskiego II, podczas którego złożył na ręce papieża Pawła VI memoriał Episkopatu Polski w sprawie ogłoszenia Maryi Matką Kościoła.

W 1979 roku przyjął, po raz pierwszy w historii Polski, następca św. Piotra –św. Jana Pawła II.W latach 1980-1981 pośredniczył w negocjacjach pomiędzy władzą a „Solidarnością”.

Zmarł 28 maja 1981 roku i został pochowany w podziemiach katedry św. Jana Chrzciciela w Warszawie.

 

Slider

Czcigodny Sługa Boży kardynała Stefan Wyszyński(1901 – 1981) urodził się w Zuzeli, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Z domu rodzinnego wyniósł głęboką wiarę w Boga i gorącą miłość do Matki Najświętszej.

czytaj

Ukoronowanie maryjnego obrazu to potwierdzenie kultu, którym jest otaczany przez wiernych. Wyraża cześć, miłość i wdzięczność wobec Boga za Jego decyzję o powstaniu sanktuarium i Maryi za Jej macierzyńska troskę nad przybywającymi do niej pielgrzymami.


czytaj

Sanktuarium Maryjne w Stoczku Klasztornym położone w Archidiecezji Warmińskiej, początkami swymi sięga średniowiecza, prawdopodobnie czasów założenia wsi Stoczek przez bpa warmińskiego Hermana z Pragi w 1349 roku.

czytaj