Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym Miejsce internowania bł. Stefana Wyszyńskiego

Dom Pielgrzyma
24/08/2023 12:45

Sanktuarium Matki Pokoju jest miejscem, które nawiedzają pielgrzymi i turyści, szczególnie w okresie letnim. Sanktuarium dysponuje bazą noclegową dla 105 osób (dwa domy pielgrzyma) i istnieje możliwość skorzystania z wyżywienia (dwie jadalnie).

 

 

- w okresie letnim baza noclegowa dla 105 osób

- okresie zimowym baza noclegowa dla 60 osób

W sezonie pielgrzymkowym (od maja do października) baza noclegowa jest dość dobrze wykorzystana.

Wszystkie grupy zorganizowane, które przybywają do sanktuarium oprowadzają opiekunowie sanktuarium, księża i bracia marianie. Pielgrzymi i goście, którzy przybywają do sanktuarium indywidulanie, albo w gronie rodzinnym mogą zapoznać się z historią tego miejsca, która jest opracowana i znajduje się na bardzo dużej tablicy informacyjnej przed sanktuarium. Przed wejściem do bazyliki oraz na dziedzińcu sanktuarium znajdują się tablice informacyjne, na których umieszczone są najważniejsze informacje dla pielgrzymów.

W budynku klasztornym znajduje się kancelaria dla pielgrzymów, gdzie można uzyskać informację o funkcjonowaniu sanktuarium oraz kiosk z dewocjonaliami. Wszyscy pielgrzymi nawiedzający sanktuarium mają możliwość nabycia pamiątek nawiązujących swoją tematyką do historii tego miejsca. Wspaniałą promocją sanktuarium są również plenery malarskie organizowane w sanktuarium, które wpisują się w coroczny kalendarz wydarzeń kulturalnych w sanktuarium. Organizujemy ponadto różne koncerty, występy chórów w ważne rocznice (np. w czasie Dni Pamięci Prymasa Wyszyńskiego). W misję naszego Sanktuarium zaangażowała się też szkoła podstawowa z Białegostoku. Objęła patronat nad tym miejscem w ramach rządowego programu „Szkoły Adoptują Zabytki”. Jest to szkoła im. kard. Stefana Wyszyńskiego.

Z roku na rok wzrasta liczba pielgrzymów i turystów (obecnie ok. 50 tyś.) odwiedzających sanktuarium. Odpowiadając na potrzeby przybywających do sanktuarium turystów, pielgrzymów i gości zorganizowaliśmy odpowiednią infrastrukturę oraz zabiegamy o promocję tego ważnego miejsca.

 

Dane Kontaktowe:

Tel.: +48 89 7660911

e-mail: marianie@stoczek.pl

 

 

Slider

Czcigodny Sługa Boży kardynała Stefan Wyszyński(1901 – 1981) urodził się w Zuzeli, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Z domu rodzinnego wyniósł głęboką wiarę w Boga i gorącą miłość do Matki Najświętszej.

czytaj

Ukoronowanie maryjnego obrazu to potwierdzenie kultu, którym jest otaczany przez wiernych. Wyraża cześć, miłość i wdzięczność wobec Boga za Jego decyzję o powstaniu sanktuarium i Maryi za Jej macierzyńska troskę nad przybywającymi do niej pielgrzymami.


czytaj

Sanktuarium Maryjne w Stoczku Klasztornym położone w Archidiecezji Warmińskiej, początkami swymi sięga średniowiecza, prawdopodobnie czasów założenia wsi Stoczek przez bpa warmińskiego Hermana z Pragi w 1349 roku.

czytaj