Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym Miejsce internowania bł. Stefana Wyszyńskiego

Opis obiektu
17/07/2023 11:23

Sanktuarium Matki Pokoju jest barokowym obiektem sakralnym w skład którego wchodzą: bazylika(rotunda), prezbiterium, krużganki, zakrystia, klasztor i barokowy ogród klasztorny. W klasztorze znajduje się zabytkowy refektarz, Izba Pamięci, Cela Więzienna i Kaplica Więzienna Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Główne wejście na teren obiektu pielgrzymkowego umieszczone jest osiowo w południowo-zachodnim skrzydle krużganków . Bramę tworzą trzy środkowe przęsła wydzielone w elewacji lizenami, z centralnie umieszczonym otworem bramowymzwieńczonym łukiem koszowym z kluczem i gzymsami u nasady. W wejściu znajdują się dwuskrzydłowe wrota z XVIII w. o konstrukcji deskowo-szpungowej, odeskowane od frontu deszczułkami w układzie rombów, z nabitymi ćwiekami. Zawieszone są na kutych zawiasach pasowych. Otwór bramowy flankowany jest przez dwie ceramiczne figury św. Franciszka i Matki Boskiej z Dzieciątkiem.  Pola postumentów ozdobiono płycinami o wygenerowanych narożach i zwieńczono gzymsami. Na dziedziniec odpustowy prowadzą dwustopniowe schody wykonane z dużych bloków kamiennych prawdopodobnie współcześnie z krużgankami.

Opracowanie: 
Ks. Wojciech Sokołowski MIC - Kustosz Sanktuarium


Slider

Czcigodny Sługa Boży kardynała Stefan Wyszyński(1901 – 1981) urodził się w Zuzeli, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Z domu rodzinnego wyniósł głęboką wiarę w Boga i gorącą miłość do Matki Najświętszej.

czytaj

Ukoronowanie maryjnego obrazu to potwierdzenie kultu, którym jest otaczany przez wiernych. Wyraża cześć, miłość i wdzięczność wobec Boga za Jego decyzję o powstaniu sanktuarium i Maryi za Jej macierzyńska troskę nad przybywającymi do niej pielgrzymami.


czytaj

Sanktuarium Maryjne w Stoczku Klasztornym położone w Archidiecezji Warmińskiej, początkami swymi sięga średniowiecza, prawdopodobnie czasów założenia wsi Stoczek przez bpa warmińskiego Hermana z Pragi w 1349 roku.

czytaj