Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym Miejsce internowania bł. Stefana Wyszyńskiego

Triduum Paschalne 2024 r.
27/03/2024 13:32

Triduum Paschalne

 Trzy ostatnie dni Wielkiego Tygodnia nazywamy w liturgii kościoła Triduum Paschalnym. Te trzy dni stanowią szczyt całego roku liturgicznego. Triduum Paschalne rozpoczyna się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, a kończy się nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Punktem kulminacyjnym Triduum jest obchód Wigilii paschalnej w Wielką Noc.

 Wielki Czwartek – wierni w Wielki Czwartek gromadzą się w kościołach na Mszy Wieczerzy Pańskiej. Chrystus zaprasza nas do wspólnego stołu. Weźmie chleb i wino i przemieni je w swoje Ciało i Krew, aby nas nakarmić. Pozostał z nami pod osłoną znaków sakramentalnych, zwłaszcza Eucharystii i Kapłaństwa, których ustanowienie dziś wspominamy. Chrystus odchodząc z tego świata zobowiązał na jeszcze do wzajemnej miłości. Zostawił nam wymowny przykład, umywając nogi swoim apostołom i kazał nam kierować się w życiu ta samą zasadą miłości: ”To jest moje przykazanie, abyście się wzajemni miłowali”(J 15,12)

 Wielki Piątek – w Wielki Piątek i Wielką Sobotę, zgodnie ze starożytną tradycją Kościół nie sprawuje Eucharystii a zaleca wiernym w tym dniu adorację Najświętszego Sakramentu w kaplicy przechowania. Nasza adoracja ma być dowodem wdzięczności za dar Eucharystii. Rozważamy również ostatnie chwile z życia Chrystusa przed Jego męką i śmiercią, zwłaszcza modlitwę i upomnienia dane uczniom w Ogrodzie Oliwnym.

 Wielki Piątek w całym kościele jest dniem pokuty, w którym obowiązuje zachowanie wstrzemięźliwości i postu. W godzinach wieczornych gromadzimy się w kościołach na sprawowaniu pamiątki męki i śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Liturgia Wielkiego Piątku rozpoczyna się liturgią słowa, w której naczelne miejsce zajmuje opis Męki Pańskiej według św. Jana. Po homilii następuje wyjątkowo uroczysta modlitwa powszechna, w której staramy się nie zapomnieć o nikim, bo wszystkich obmyła Krew Chrystusa przelana na krzyżu. Punktem kulminacyjnym całej liturgii jest adoracja Krzyża i Komunia św. Zgodnie z tradycją, w Wielki Piątek po zakończeniu liturgii Męki Pańskiej, przenosi się Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego i wystawia do adoracji.

 Wielka Sobota - jest dniem w którym nie odprawia się Mszy św. ani innych nabożeństw. Wierni w Wielką Sobotę nawiedzają Grób Pański, rozważają Mękę i Śmierć Chrystusa oraz jego zstąpienie do otchłani, a także modlą się i zachowują post w oczekiwaniu na jego Zmartwychwstanie. W Wielką Sobotę błogosławi się pokarmy na stół wielkanocny. Do godzin popołudniowych wierni przynoszą do kościoła pokarmy w pięknie przyozdobionych koszyczkach. Święcenie pokarmów na stół wielkanocny jest starym zwyczajem w Kościele. Spożywanie posiłku jest też czynnością świętą, dlatego modlimy się przed i po jedzeniu, a na największe Święto Zmartwychwstania święcimy także pokarmy.

Zgodnie z przepisami liturgicznymi Kościoła, a więc po zapadnięciu zmroku rozpoczyna się w świątyniach Liturgia Wigilii Paschalnej. Liturgia Wielkiej Soboty składa się z czterech części: liturgii światła, liturgii słowa, liturgii chrzcielnej i liturgii eucharystycznej. Po Liturgia Wigilii Paschalnej odprawią się procesję rezurekcyjną, która jest uroczystym ogłoszeniem zmartwychwstania Chrystusa i wezwaniem całego stworzenia do udziału w triumfie Zmartwychwstałego Pana.

 

Slider

Czcigodny Sługa Boży kardynała Stefan Wyszyński(1901 – 1981) urodził się w Zuzeli, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Z domu rodzinnego wyniósł głęboką wiarę w Boga i gorącą miłość do Matki Najświętszej.

czytaj

Ukoronowanie maryjnego obrazu to potwierdzenie kultu, którym jest otaczany przez wiernych. Wyraża cześć, miłość i wdzięczność wobec Boga za Jego decyzję o powstaniu sanktuarium i Maryi za Jej macierzyńska troskę nad przybywającymi do niej pielgrzymami.


czytaj

Sanktuarium Maryjne w Stoczku Klasztornym położone w Archidiecezji Warmińskiej, początkami swymi sięga średniowiecza, prawdopodobnie czasów założenia wsi Stoczek przez bpa warmińskiego Hermana z Pragi w 1349 roku.

czytaj