Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym Miejsce internowania bł. Stefana Wyszyńskiego

Stoczek Klasztorny, październik 2023 r.

 

Kochani Dobrodzieje, Przyjaciele,
Czciciele Matki Bożej Królowej Pokoju
i bł. kard. Stefana Wyszyńskiego

 

Pozdrawiam serdecznie ze Stoczka Klasztornego, z Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju i drugiego miejsca uwięzienia bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Wysyłam kolejny list do dobrodziejów i przyjaciół sanktuarium.

Pragnę z całego serca podziękować wszystkim ofiarodawcom i dobrodziejom za wszelkie przejawy pamięci i życzliwości, a przede wszystkim za modlitwę i wsparcie materialne na funkcjonowanie sanktuarium, utrzymanie obiektu i renowację zabytków. Zapewniam o naszej pamięci i modlitwie przed wizerunkiem Matki Bożej.

W każdą środę i sobotę sprawujemy Mszę Świętą w intencji pielgrzymów, za przyjaciół i dobrodziejów sanktuarium, o pokój na świecie oraz w intencjach polecanych nam przez dobrodziejów i ofiarodawców.

Podczas sezonu pielgrzymkowego sanktuarium nawiedziło znacznie więcej pielgrzymów, niż w ubiegłym roku. W sanktuarium odbywały się dni skupienia, rekolekcje i spotkania formacyjne dla różnych grup kościelnych, przybywały pielgrzymki zorganizowane z całej Polski, dzieci I-Komunijne, młodzież szkolna, pielgrzymki rowerowe i motocyklowe, osoby niepełnosprawne i seniorzy.

W dniach od 12 do 14 kwietnia w sanktuarium odbyły się rekolekcje kapłańskie dla księży diecezjalnych z Archidiecezji Warmińskiej, które prowadził marianin - ks. Zbigniew Borkowski MIC. W rekolekcjach uczestniczyło 29 kapłanów.

Po raz piąty odbyło się spotkanie formacyjne dla przewodników grup turystycznych i pielgrzymkowych Warmii i Mazur. Podczas spotkania dnia 15 kwietnia dziękowaliśmy Panu Bogu i ludziom za to, że sanktuarium otrzymało status Pomnika Historii.

W dniach od 1 do 9 maja została odprawiona Nowenna Eucharystyczna o Pokój. Podczas Mszy Świętej odprawianej o godz.1900 polecaliśmy Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej Pokoju nadesłane intencje na nowennę.

Dnia 20 maja odbył się dzień skupienia Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Archidiecezji Warmińskiej. Szafarze podczas dnia skupienia uczestniczyli w Nabożeństwie Różańcowym, we Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Barłomiej Matczak oraz wysłuchali konferencji podczas której zapoznali się z historią sanktuarium i okolicznościami uwięzienia bł. kard. Stefana Wyszyńskiego.

W dniach od 12 do 14 czerwca w Lidzbarku Warmińskim odbyło się 395. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski z okazji 550. rocznicy urodzin oraz 480. rocznicy śmierci Mikołaja Kopernika. Podczas pierwszego dnia obrad 12 czerwca biskupi przybyli do Stoczka Klasztornego, gdzie pod przewodnictwem Prymasa Polski Abp Wojciecha Polaka sprawowali Eucharystię. Na wstępie Mszy Świętej przybyłych biskupów przywitał Metropolita Warmiński Abp Józef Górzyński, który powiedział: „Dzisiaj, jako pasterze Kościoła w Polsce, stajemy w tym miejscu z podziękowaniem za wspaniałych pasterzy, bł. kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II, pociągani, a może także zawstydzeni ich przykładem. Dlatego stajemy z intencją błagalną, by byli oni naszymi orędownikami w naszych pasterskich zadaniach, byśmy potrafili choć trochę ich naśladować. Mając tę łaskę, że znajdujemy się w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju, modlimy się także o pokój – mówił Metropolita Warmiński”. Homilię wygłosił ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC, przełożony Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów. Po zakończeniu Eucharystii biskupi nawiedzili celę więzienną bł. kard. Stefana Wyszyńskiego i udali się do ogrodu klasztornego na przygotowany poczęstunek. Podaję link do obejrzenia Mszy Świętej odprawionej przez biskupów w sanktuarium: https://youtu.be/17dXBV3Qc44

Dnia 17 czerwca odbyła się Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca w której uczestniczyło około 100 osób. Organizatorem pielgrzymki był ks. Leszek Wojcinowicz - moderator Żywego Różańca Archidiecezji Warmińskiej.

W dniu 19 czerwca przeżywaliśmy 40. rocznicę Koronacji Obrazu Matki Bożej Królowej Pokoju oraz 10. rocznicę poświęcenia nowej szaty wotywnej. Koronacji Obrazu dokonał św. Jan Paweł II podczas II Pielgrzymki do Ojczyzny w dniu 19 czerwca 1983 roku.

Dnia 27 sierpnia odbyły się Główne Uroczystości Odpustowe ku czci Matki Bożej Królowej Pokoju. Tegoroczne uroczystości przeżywaliśmy w 40. rocznicę Koronacji Obrazu Matki Bożej. Uroczystej Sumie Odpustowej o godz. 1100 przewodniczył Wiceprzełożony Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Marianów Ksiądz Tomasz Sekulski MIC. W ramach przygotowania do uroczystości odpustowych w dniach od 18 do 26 sierpnia została odprawiona Nowenna do Matki Bożej Pokoju. Zdjęcie z uroczystości odpustowych znajduje się na pierwszej stronie listu.

W dniu 2 września odbyły się w sanktuarium Dożynki Powiatowo - Gminne, których organizatorem był Starosta Powiatu i Wójt Gminy Kiwity. Podczas Mszy Świętej, której przewodniczył Abp Józef Górzyński Metropolita Warmiński rolnicy z Powiatu Lidzbarskiego dziękowali Bogu za zebrane plony i prosili o dalsze łaski, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Królowej Pokoju i bł. kard. Stefana Wyszyńskiego w pracy na roli i dla swoich rodzin. W darze rolnicy przynieśli pierwociny pracy, pięknie i misternie wykonane wieńce, które są wyrazem wdzięczności Bogu oraz umiłowania Matki ziemi i przywiązania do niej, która nasz żywi i utrzymuje.

Dnia 12 października odbyły się obchody 70. rocznicy uwięzienia bł. kard. Stefana Wyszyńskiego w Stoczku Klasztornym. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Abp Józef Górzyński Metropolita Warmiński. Po Mszy Świętej został wystawiony spektakl pt. „Zapiski Więzienne Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Droga Duchowa”. Spektakl dotyczył uwięzienia Kardynała w Stoczku Klasztornym i został przygotowany przez artystów z Krakowa.

Równolegle z posługą duszpasterską prowadzimy w sanktuarium renowację zabytków. W tym roku zostały wykonane następujące prace renowacyjno - konserwatorskie: konserwacja barokowego prospektu organowego – etap I oraz konserwacja XVII w. szafy na paramenty liturgiczne z nadstawką z zakrystii – kontynuacja prac. Na prowadzone prace konserwatorskie otrzymaliśmy wsparcie materialne z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie i od Starosty Powiatu Lidzbark Warmiński. Dziękujemy również za pomoc finansową na ten cel od dobrodziejów i przyjaciół sanktuarium, która jest bardzo ważna i stanowi wkład własny, konieczny do otrzymania dotacji na renowację zabytków.

Do listu i pozdrowień dołączam Stoczkowski Kalendarz Matki Pokoju na 2024 rok, kartkę na wypominki za bliskich zmarłych, których będziemy polecali Bożemu Miłosierdziu podczas oktawy Dnia Zadusznego i przez cały miesiąc listopad podczas Mszy Świętych odprawianych w bazylice o godz.1700, kartkę na Nowennę Eucharystyczną o Pokój, która zostanie odprawiona w dniach od 1 do 9 stycznia 2024 roku oraz przekaz bankowy.

Intencje mszalne do odprawienia w sanktuarium można przysyłać drogą pocztową i mailową z zaznaczeniem na przekazie bankowym w tytule wpłaty, że jest to ofiara za Mszę Świętą indywidulaną. Zapraszamy na nową stronę internetową: www.stoczekklasztorny.pl, która została uruchomiona dnia 15 września br.

Ponieważ jest to list jesienno-świąteczny dlatego już teraz składam serdeczne życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Życzę wszelkiej pomyślności, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej Królowej Pokoju i wstawiennictwa bł. kard. Stefana Wyszyńskiego na każdy dzień 2024 roku.

 

Ks. Wojciech Sokołowski MIC

Kustosz Sanktuarium Matki Pokoju
w Stoczku Klasztornym

 

Słowo Księdza Kustosza do Dobrodziejów, październik 2023 r.: Pobierz

Slider

Czcigodny Sługa Boży kardynała Stefan Wyszyński(1901 – 1981) urodził się w Zuzeli, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Z domu rodzinnego wyniósł głęboką wiarę w Boga i gorącą miłość do Matki Najświętszej.

czytaj

Ukoronowanie maryjnego obrazu to potwierdzenie kultu, którym jest otaczany przez wiernych. Wyraża cześć, miłość i wdzięczność wobec Boga za Jego decyzję o powstaniu sanktuarium i Maryi za Jej macierzyńska troskę nad przybywającymi do niej pielgrzymami.


czytaj

Sanktuarium Maryjne w Stoczku Klasztornym położone w Archidiecezji Warmińskiej, początkami swymi sięga średniowiecza, prawdopodobnie czasów założenia wsi Stoczek przez bpa warmińskiego Hermana z Pragi w 1349 roku.

czytaj