Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym Miejsce internowania bł. Stefana Wyszyńskiego

Zaproszenie przez Księdza Kustosza
17/07/2023 22:06

Nawiedzenia Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju i drugiego miejsca uwięzienia Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia, gdzie posługę duszpasterską od 62 lat pełnią Księża i Bracia Marianie. Cieszymy się bardzo, że posługujemy w tak ważnym i znaczącym miejscu kultu religijnego w Polsce, w miejscu gdzie od 379 lat jest czczony obraz Matki Pokoju, koronowany przez św. Jana Pawła II w 1983 roku i gdzie był uwięziony 66 lat temu Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński przez władze komunistyczne.

Zapraszamy serdecznie do sanktuarium, gdzie można zatrzymać się na dłużej, aby w ciszy i skupieniu przebywać w obecności Matki Pokoju, uczestniczyć w liturgii i nabożeństwach, zwiedzić sanktuarium i zapoznać się z jego bogatą historią, nawiedzić Izbę Pamięci i celę więzienną Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz odpocząć w pięknym ogrodzie klasztornym.

Ks. Wojciech Sokołowski  MIC- kustosz sanktuarium

 

 

Folder o Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym

Pobierz

***

Folder o kard. Stefanie Wyszyńskim Prymasie Tysiąclecia

Pobierz

 

Slider

Czcigodny Sługa Boży kardynała Stefan Wyszyński(1901 – 1981) urodził się w Zuzeli, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Z domu rodzinnego wyniósł głęboką wiarę w Boga i gorącą miłość do Matki Najświętszej.

czytaj

Ukoronowanie maryjnego obrazu to potwierdzenie kultu, którym jest otaczany przez wiernych. Wyraża cześć, miłość i wdzięczność wobec Boga za Jego decyzję o powstaniu sanktuarium i Maryi za Jej macierzyńska troskę nad przybywającymi do niej pielgrzymami.


czytaj

Sanktuarium Maryjne w Stoczku Klasztornym położone w Archidiecezji Warmińskiej, początkami swymi sięga średniowiecza, prawdopodobnie czasów założenia wsi Stoczek przez bpa warmińskiego Hermana z Pragi w 1349 roku.

czytaj