Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym Miejsce internowania bł. Stefana Wyszyńskiego

28/02/2024 12:32

Zapytanie ofertowe w ramach postępowania zakupowego  w sprawie zamówienia na przeprowadzenie prac konserwatorskich pn.:

„Konserwacja i restauracja zabytkowych obiektów wyposażenia kościoła oraz klasztoru Sanktuarium Matki Pokoju w Stoczku Klasztornym”

 

 

1. Zapytanie ofertowe - do pobrania

2. Formularz ofertowy - do pobrania

    a. Załącznik nr 1

    b. Załącznik nr 2

3. Dokumentacja konserwatorska

    a. Pozwolenia konserwatorskie - do pobrania

    b. Program prac konserwatorskich - do pobrania

 

Załączniki

format: pdf, rozmiar: 2.27 MB

format: pdf, rozmiar: 4.33 MB

format: pdf, rozmiar: 2.69 MB

format: pdf, rozmiar: 682.79 KB

format: word, rozmiar: 60.57 KB

format: word, rozmiar: 54.74 KB

Slider

Czcigodny Sługa Boży kardynała Stefan Wyszyński(1901 – 1981) urodził się w Zuzeli, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Z domu rodzinnego wyniósł głęboką wiarę w Boga i gorącą miłość do Matki Najświętszej.

czytaj

Ukoronowanie maryjnego obrazu to potwierdzenie kultu, którym jest otaczany przez wiernych. Wyraża cześć, miłość i wdzięczność wobec Boga za Jego decyzję o powstaniu sanktuarium i Maryi za Jej macierzyńska troskę nad przybywającymi do niej pielgrzymami.


czytaj

Sanktuarium Maryjne w Stoczku Klasztornym położone w Archidiecezji Warmińskiej, początkami swymi sięga średniowiecza, prawdopodobnie czasów założenia wsi Stoczek przez bpa warmińskiego Hermana z Pragi w 1349 roku.

czytaj