Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym Miejsce internowania bł. Stefana Wyszyńskiego

Słowo Księdza Kustosza do Dobrodziejów, Wielkanoc 2024 r.
27/03/2024 11:45

Stoczek Klasztorny, Wielkanoc 2024 r.

Kochani Dobrodzieje,
Przyjaciele i Czciciele
Matki Pokoju

Pozdrawiam bardzo serdecznie ze Stoczka Klasztornego i z okazji Świąt Wielkanocnych wysyłam kolejny list do Dobrodziejów, Przyjaciół, Czcicieli Matki Bożej Królowej Pokoju i bł. Stefana Wyszyńskiego.

Dziękuję za życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz za nadesłane intencje na Wypominki i Nowennę Eucharystyczną o Pokój.

Za zmarłych poleconych w Wypominkach modliliśmy się podczas Mszy Świętych odprawianych przez cały listopad 2023 roku o godz.17.00 Intencje nadesłane na Nowennę Eucharystyczną o Pokój zostały włączone do Mszy Świętych odprawianych w dniach od 1 do 9 stycznia 2024 roku o godz.17.00 

Dziękuję również za nadesłane intencje indywidulane do odprawienia oraz za przekazane ofiary na konto Zgromadzenia Księży Marianów w Stoczku Klasztornym, które zostały przeznaczone na utrzymanie sanktuarium i dzieła duszpasterskie.

W 2023 roku w sanktuarium zostały wykonane następujące prace renowacyjno - konserwatorskie: konserwacja empory chóru muzycznego w kościele (fronton balustrady chóru wraz z płycinami i słupami podtrzymującymi emporę – etap I) i konserwacja XVII w. szafy na paramenty liturgiczne z nadstawką z zakrystii (kontynuacja prac).

Pod koniec 2023 r. i na początku 2024 r. zostały złożone wnioski na wykonanie następujących prac: konserwacja barokowej polichromii zakrystii, konserwacja barokowego prospektu organowego wraz z emporą chóru – etap II (kontynuacja prac), konserwacja i restauracja zabytkowych obiektów wyposażenia kościoła oraz klasztoru: dwa konfesjonały z XVIII wieku, zegar szafkowy z 1748 roku wysokości 7 metrów, 10 rzeźb pochodzących z nieistniejących historycznych ołtarzy z XVII - XVIII w., drzwi wejściowe z kruchty do kościoła z XVII w. i krucyfiks z łuku tęczowego z XVIII wieku.

Renowację zabytkowego obiektu i inne prace możemy prowadzić dzięki dotacji z instytucji państwowych i pomocy finansowej od dobrodziejów i parafian.

W każdą środę i sobotę odprawiamy Mszę Świętą w intencji wszystkich przyjaciół sanktuarium, o pokój na świecie, zakończenie wojen, w intencji uchodźców wojennych i poległych na wojnach oraz w intencjach zbiorowych poleconych przez pielgrzymów i ofiarodawców. Jest to wyraz naszej pamięci i wdzięczności wobec wszystkich, którzy nas wspierają duchowo i materialnie.

Nowy Rok Pański 2024 przeżywamy w sanktuarium w duchu dziękczynienia za dar koronacji Obrazu Matki Bożej Pokoju w 41. rocznicę tego wydarzenia oraz obchodzimy 71. rocznicę uwięzienia bł. Stefana Wyszyńskiego.

Grupy pielgrzymkowe i indywidualni pielgrzymi zgłaszają już przyjazd do sanktuarium i mamy nadzieję, że odbędą się zaplanowane wcześniej uroczystości i wydarzenia.

Po Świętach Wielkanocnych w dniach od 3 do 5 kwietnia odbędą się rekolekcje dla kapłanów diecezjalnych, które będzie prowadził ks. dr Jerzy Jastrzębski, kaznodzieja, publicysta i wykładowca w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

Dnia 6 kwietnia odbędzie się VI spotkanie dla przewodników Warmii i Mazur, na które przybędzie około 70 osób.

Od 1 do 9 maja zostanie odprawiona Nowenna Eucharystyczna o Pokój.

Podczas Mszy Świętych odprawianych o godz.19.00 będziemy polecać Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej nadesłane intencje, które można przysłać na załączonych drukach.

W dniu 28 maja przypada 43. rocznica śmierci bł. Stefana Wyszyńskiego więźnia stoczkowskiego klasztoru. Jest to również dzień liturgicznego wspomnienia błogosławionego.

W dniu 19 czerwca przypada 41. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Królowej Pokoju i 11. rocznica poświęcenia nowej szaty wotywnej, po kradzieży w 2012 roku.

W dniach od 20 do 26 lipca odbędą się w sanktuarium rekolekcje Rodziny Szensztackiej w których będzie uczestniczyło 40 osób.

Dnia 25 sierpnia obchodzimy w sanktuarium główne uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Królowej Pokoju, które będziemy przeżywali w duchu dziękczynienia za dar koronacji obrazu Matki Bożej Pokoju z okazji 41. rocznicy tego wydarzenia.

Dnia 12 października odbędą się obchody 71. rocznicy uwięzienia bł. Stefana Wyszyńskiego i 3. rocznica wprowadzenia relikwii do sanktuarium.

Z okazji zbliżających się Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego składam serdeczne życzenia w imieniuwłasnym, współbraci i pracowników sanktuarium.

Niech Zmartwychwstały Pan, który pokonał śmierć, piekło, szatana i otworzył nam drogę do nieba, umacnia naszą wiarę, nadzieję i miłość oraz obdarza potrzebnymi łaskami w codziennym życiu.

Do listu dołączam w darze książkę pt.: „Ze Stoczkowskiej Księgi Łask”, kartkę na nowennę majową oraz przekaz bankowy.

Intencje mszalne do odprawienia w sanktuarium można przysyłać drogą pocztową i mailową z zaznaczeniem, że jest to intencja indywidulana do odprawienia.

Zapraszamy na nową stronę internetową: www.stoczekklasztorny.pl, która została uruchomiona w ubiegłym roku.

Zapewniam wszystkich o mojej pamięci i modlitwie przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej.

Ks. Wojciech Sokołowski MIC
Kustosz Sanktuarium Matki Pokoju
w Stoczku Klasztornym

 

Słowo Księdza Kustosza do Dobrodziejów, Wielkanoc 2024 r.: Pobierz

 

KONTAKT:

Sanktuarium Matki Pokoju
Księża Marianie
Stoczek Klasztorny 30
11-106 Kiwity

tel.+48 89 766 09 11
e-mail: marianie@stoczek.pl
www.stoczekklasztorny.pl

PKO BP SA O/Lidzbark Warmiński
78 1020 3570 0000 2102 0007 7552

Slider

Czcigodny Sługa Boży kardynała Stefan Wyszyński(1901 – 1981) urodził się w Zuzeli, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Z domu rodzinnego wyniósł głęboką wiarę w Boga i gorącą miłość do Matki Najświętszej.

czytaj

Ukoronowanie maryjnego obrazu to potwierdzenie kultu, którym jest otaczany przez wiernych. Wyraża cześć, miłość i wdzięczność wobec Boga za Jego decyzję o powstaniu sanktuarium i Maryi za Jej macierzyńska troskę nad przybywającymi do niej pielgrzymami.


czytaj

Sanktuarium Maryjne w Stoczku Klasztornym położone w Archidiecezji Warmińskiej, początkami swymi sięga średniowiecza, prawdopodobnie czasów założenia wsi Stoczek przez bpa warmińskiego Hermana z Pragi w 1349 roku.

czytaj