Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym Miejsce internowania bł. Stefana Wyszyńskiego

Polityka prywatności
10/07/2023 11:44

O NAS

Zgromadzenie Księży Marianów zobowiązuje się do ochrony danych osobowych swoich klientów i odwiedzających, którzy korzystają ze stron internetowych lub usług Zgromadzenie Księzy Marianów (zwanych łącznie „Użytkownikami”). W niniejszej polityce prywatności określony sposoby gromadzenia, udostępniania i wykorzystywania Twoich danych osobowych. Wszelkie pytania na temat niniejszej polityki prywatności lub opisanych w niej praktyk prosimy kierować pod adres marianie@stoczek.pl. Zgromadzenie Księży Marianów jest administratorem danych w rozumieniu przepisów RODO.

INFORMACJE OBJĘTE POLITYKĄ PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności obejmuje dane osobowe, w tym informacje o Użytkownikach, które gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy zgodnie z poniższymi postanowieniami. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich stron internetowych i usług należących do Zgromadzenie Księży Marianów (w tym [oprogramowanie twojej firmy]) („Usługi”). Niniejsza polityka prywatności nie obejmuje sposobów wykorzystywania lub udostępniania danych gromadzonych przez Użytkowników w trakcie korzystania z naszych usług.

Kupując nasze Usługi, masz świadomość, że Twoje dane osobowe będą przez nas gromadzone, wykorzystywane i udostępniane zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.

JAKIE INFORMACJE GROMADZIMY

Gdy korzystasz z naszych Usług, pozyskujemy od Ciebie określone poniżej informacje. Informacje te gromadzimy w celach określonych w części „W jaki sposób wykorzystujemy dane”.

 • Informacje, które podajesz przed i podczas rejestracji, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, lokalizacja geograficzna i branża, gdy kontaktujesz się z nami telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej (w celu uzyskania wsparcia lub w innym celu) lub w trakcie korzystania z naszych produktów lub usług.
 • Dane dotyczące Twojej aktywności na naszych stronach internetowych i odnoszące się do naszych Usług, w tym: adres IP, rodzaj i wersja przeglądarki, lokalizacja geograficzna, przeglądane podstrony, jak wyglądała Twoja droga do wejścia na stronę i wyjścia z niej (kliknięte linki), gdy aktualizujesz swoje dane, kontaktujesz się z nami lub zamawiasz nowe Usługi, metadane na temat korzystania z naszych Usług przez Ciebie i Twoje kontakty, wysyłane przez Ciebie wiadomości e-mail (w tym kliknięcia i wejścia), problemy wymagające naszego wsparcia, urządzenia lub inne metody komunikacji, których używasz, aby korzystać z Usług. Dane te przechowywane są w różnych miejscach w obrębie naszej infrastruktury, w tym w logach systemowych, bazach danych lub systemach analitycznych.

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE

Te lub inne informacje na Twój temat gromadzimy w następujących celach:

 • Aby świadczyć zamówione przez Ciebie Usługi;
 • Aby udostępniać użyteczne dla Ciebie treści;
 • Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Usług;
 • Aby oferować i ulepszać Usługi;
 • Aby udzielić Ci żądanych informacji lub wsparcia technicznego;
 • Aby ułatwić Ci poruszanie się po naszych stronach internetowych i korzystanie z Usług;
 • Aby zwiększyć skuteczność działań związanych z promocją i marketingiem produktów i usług własnych bądź innych firm oraz kierować ofertę produktów i usług do odpowiedniej grupy potencjalnych klientów (gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, wykorzystywanie danych osobowych do marketingu i targetowania odbywa się za zgodą użytkownika);
 • Aby diagnozować problemy z serwerami i Usługami;
 • Aby stosować się do programów bezpieczeństwa i zapewnienia zgodności obowiązujących w Zgromadzenie Księży Marianów;
 • Aby administrować naszymi stronami;
 • Aby komunikować się z Tobą;
 • Aby móc zaoferować Ci Usługi bardziej spersonalizowane i dostosowane do Twoich potrzeb;
 • Do innych celów określonych w niniejszej polityce prywatności.

Otrzymywane informacje wykorzystujemy również w formie zbiorowej i anonimowej do tworzenia sprawozdań i statystyk dotyczących np. trendów w dziedzinie wyszukiwania mobilnego, wskaźników mailingowych (open rate) dla danej branży, najlepszych praktyk prowadzenia kampanii lub liczby użytkowników, którzy mieli kontakt z naszymi stronami, kliknęli w link do nich, zapoznali się z naszą ofertą lub zakupili nasze produkty lub usługi.

Dane osobowe, które udostępniasz nam wysyłając do nas wiadomość e-mail, zostaną przez nas wykorzystane wyłącznie w celu nawiązania z Tobą kontaktu, udzielenia odpowiedzi na pytanie, przedstawienia oferty lub świadczenia Usług. Twoje dane osobowe są gromadzone i przechowywane w bazie danych w trybie offline i nie będą udostępniane stronom trzecim.

Podane przez Ciebie dane dotyczące płatności zostaną wykorzystane wyłącznie do przeprowadzenia płatności za usługi.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI

Jak wyjaśniono poniżej, niektóre dane osobowe zostaną udostępnione:

 • naszym partnerom;
 • zewnętrznym usługodawcom i dostawcom;
 • w związku ze sprzedażą, połączeniem, przejęciem lub reorganizacją spółki;
 • upoważnionym użytkownikom wewnątrz Twojej organizacji;
 • z przyczyn prawnych.

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI ZEWNĘTRZNYM USŁUGODAWCOM I DOSTAWCOM;

Zdarza się, że zawieramy umowy ze starannie wyselekcjonowanymi stronami trzecimi, które pomagają nam świadczyć usługi klientom (zajmując się np. obsługą klienta, wykrywaniem i zapobieganiem nadużyć, dostarczaniem technologii informacyjnych czy przechowywaniem) lub pomagają nam prowadzić własną działalność marketingową i reklamową (w tym dostarczając nam informacji analitycznych lub świadcząc usługi optymalizacji stron pod wyszukiwarki (SEO)). Korzystamy z narzędzia do analizy Google Analytics oraz narzędzia do optymalizacji Google Search Console. Zgodnie z postanowieniami zawartych między nami umów, stronom tym zabrania się wykorzystywania danych osobowych użytkowników do celów innych niż, do których zostały udostępnione.

Jeżeli zakupisz produkt lub usługę od strony trzeciej za pośrednictwem jednej z naszych marek, Twoje dane osobowe zostaną przekazane takiej stronie trzeciej, aby umożliwić jej realizację zamówienia.

Niektórym stronom trzecim udostępniamy również informacje niebędące danymi osobowymi, w tym mediom, ekspertom branżowym, partnerom marketingowym i reklamowym, dostawcom, klientom czy potencjalnym klientom lub partnerom. Udostępniamy, na przykład, informacje na temat trendów w dziedzinie wyszukiwania mobilnego, wskaźników kliknięć lub liczby użytkowników, którzy zapoznali się z naszą ofertą lub zakupili nasze produkty lub usługi.

REORGANIZACJA SPÓŁKI

Jeżeli dojdzie do połączenia, przejęcia, zbycia całości lub znacznej części naszych aktywów lub do innej podobnej transakcji sprzedaży, Twoje dane zostaną przekazane w ramach tej transakcji. Poinformujemy Cię o takim przekazaniu oraz opcjach wyboru dotyczących Twoich danych za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub widocznego ogłoszenia na naszej stronie internetowej.

WYMÓG PRAWNY

Jeżeli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest uzasadnione i konieczne, możemy ujawnić Twoje dane osobowe sądom powszechnym, organom ścigania lub innym odpowiednim stronom trzecim, takim jak dostawcy usług internetowych, w celu przeprowadzenia śledztwa, udzielenia odpowiedzi na wezwanie lub nakaz sądu, wszczęcia postępowania prawno-sądowego, uniknięcia szkody wobec osób trzecich lub zastosowania innego środka prawnego, jeżeli istnieje przekonanie lub podejrzenie, że:

 • naruszasz warunki korzystania z usług;
 • powodujesz szkodę wobec mienia lub w inny sposób naruszasz prawo własności lub inne prawa nasze, innych użytkowników lub stron trzecich;
 • naruszasz przepisy prawa federalnego, stanowego lub miejscowego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

Takie ujawnienie może wiązać się z przekazaniem Twoich informacji do Stanów Zjednoczonych lub innych krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zgodnie z naszą polityką poinformujemy Cię, w zakresie dopuszczalnym przez prawo, jeżeli będziemy zobowiązani przekazać Twoje dane osobowe stronom trzecim w związku z wezwaniem sądowym.

BEZPIECZEŃSTWO

Przekazywanie informacji za pośrednictwem internetu, poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowych nie jest w pełni bezpieczne. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, jednak nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji przekazywanych za pośrednictwem Usług lub poczty elektronicznej. Wszelkie informacje przekazujesz na własne ryzyko. Gdy otrzymamy od Ciebie informacje, zastosujemy wobec nich odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia Twoich danych osobowych przed utratą, kradzieżą lub nieupoważnionym dostępem, wykorzystywaniem lub modyfikowaniem.

Jeżeli masz podejrzenie, że ktoś uzyskał dostęp do Twoich informacji i wykorzystuje je w sposób nieupoważniony, natychmiast napisz do nas pod adres marianie@stoczek.pl.

WYBÓR/REZYGNACJA

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych lub zmienić swoje preferencje. Aby to zrobić, napisz do nas pod adres marianie@stoczek.pl. Niektóre nasze wiadomości dotyczą bezpośrednio przeprowadzonych transakcji lub świadczonych usług (np. ważne powiadomienia o koncie lub informacje o rachunku). Warunkiem utworzenia konta dla usług Zgromadzenie Księży Marianów jest zgoda na otrzymywanie takich wiadomości. Jeżeli nie chcesz otrzymywać wiadomości dotyczących transakcji i usług, musisz anulować konto dla usług Zgromadzenie Księży Marianów. Aby anulować konto Zgromadzenie Księży Marianów, postępuj zgodnie z instrukcjami określonymi w warunkach świadczenia danej usługi Zgromadzenie Księży Marianów. Po anulowaniu konta nadal możesz otrzymywać od nas wiadomości marketingowe, chyba że zrezygnujesz z ich otrzymywania w sposób opisany powyżej.

COOKIES

Używamy plików „Cookies”, aby określić, które obszary naszej strony były najczęściej odwiedzane. Plik Cookie to niewielki zbiór danych zapisywany na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym poprzez przeglądarkę, nasze strony internetowe lub wiadomości e-mail, które do Ciebie wysyłamy. Używamy ich, żeby spersonalizować treści wyświetlane dla Ciebie na naszej stronie. W większości przeglądarek istnieje opcja wyłączenia plików Cookies. Pliki Cookies, których używamy, są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania naszej strony, pomagają nam zwiększyć wydajność działania strony, dostosować jej funkcje i wyświetlać odpowiednie dla Ciebie reklamy. Jeżeli wyłączysz pliki Cookies, wiele funkcji na naszej stronie może działać nieprawidłowo. Nigdy nie umieszczamy danych osobowych w plikach Cookies.

Więcej informacji uzyskasz w naszej .

INFORMACJE OD STRON TRZECICH

Aby zarządzać informacjami, które otrzymujemy na Twój temat z mediów społecznościowych lub innych stron trzecich (jeżeli dotyczy), musisz postępować zgodnie z instrukcjami danej strony trzeciej dotyczącymi aktualizowania informacji lub zmiany ustawień prywatności. Niniejsza polityka prywatności obejmuje swoim zakresem gromadzone przez nas informacje, a informacje gromadzone przez stronę trzecią przetwarzane są zgodnie z zasadami ochrony prywatności obowiązującymi w danej stronie trzeciej. Ustawienia prywatności stosowane w witrynie strony trzeciej nie mają zastosowania dla informacji gromadzonych przez nas bezpośrednio za pośrednictwem naszych Usług.

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Przechowujemy Twoje dane osobowe, aby móc świadczyć Tobie usługi oraz w przypadku, gdy jest to konieczne w celu przestrzegania zobowiązań prawnych, rozstrzygnięcia sporów lub wyegzekwowania postanowień umowy. Okres przechowywania danych osobowych nie przekroczy siedmiu lat od dnia zaprzestania świadczenia Usług, chyba że zgodnie z przepisami prawa lub regulacjami będziemy zobowiązani przechowywać Twoje dane osobowe przez dłuższy okres.

TWOJE PRAWA

W przypadku stosowania przepisów RODO w pewnych okolicznościach przysługują Ci prawa w związku z przechowywaniem przez nas informacji na Twój temat, zgodnie z postanowieniami umowy powierzenia przetwarzania danych. Poniżej opisano pokrótce te prawa oraz sposoby ich egzekwowania. Pamiętaj, że zanim udzielimy odpowiedzi na wszelkie próby dochodzenia tych praw, poprosimy Cię o weryfikację tożsamości poprzez podanie informacji znanych wyłącznie posiadaczowi konta. Aby dochodzić swoich praw, napisz do nas pod adres marianie@stoczek.pl. Pamiętaj, że w przypadku każdego z poniższych praw mogą istnieć podstawy prawne do odrzucenia wniosku. Poinformujemy Cię o odmowie.

DOSTĘP

Masz prawo wiedzieć, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli tak, uzyskać dostęp do tych danych i do niektórych informacji na temat sposobów ich wykorzystywania oraz osób, którym te dane są udostępniane. Aby uzyskać informacje i dostęp do danych, napisz do nas pod adres marianie@stoczek.pl.

PRZENOSZENIE

Masz prawo uzyskać część udzielonych nam przez Ciebie danych osobowych, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie wiążącej nas umowy i za Twoją zgodą, w usystematyzowanym, powszechnie używanym, czytelnym dla urządzeń formacie. Masz również prawo wnioskować o przekazanie takich danych osobowych stronie trzeciej. Jeżeli chcesz, żebyśmy przekazali dane osobowe stronie trzeciej, pamiętaj o dokładnym wyszczególnieniu danej strony trzeciej. Przekażemy Twoje dane osobowe stronie trzeciej, pod warunkiem, że jest to technicznie wykonalne. Nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczeństwo i przetwarzanie danych osobowych po otrzymaniu ich przez stronę trzecią.

KOREKTA

Masz prawo wymagać od nas poprawienia Twoich danych osobowych w przypadku, gdy dane te są nieprawidłowe lub niekompletne. Składając wniosek o korektę danych, wyjaśnij szczegółowo, dlaczego uważasz, że posiadane przez nas informacje na Twój temat są nieprawidłowe lub niekompletne. W ten sposób będziemy mogli ocenić, czy korekta danych jest konieczna. W trakcie weryfikowania przez nas, czy Twoje dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, możesz skorzystać z prawa do ograniczenia przetwarzania danych, których dotyczy wniosek, na zasadach opisanych poniżej.

USUWANIE

Masz prawo wymagać od nas usunięcia Twoich danych osobowych w następujących okolicznościach:

 • gdy uważasz, że przechowywanie przez nas Twoich danych osobowych nie jest już konieczne;
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twoje zgody, którą chcesz wycofać;
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, a Ty nie wyrażasz zgody na takie przetwarzanie;
 • nie chcesz już, żebyśmy używali Twoich danych do wysyłania Tobie wiadomości marketingowych;
 • uważasz, że bezprawnie przetwarzamy Twoje dane.

OGRANICZENIE PRZETWARZANIA DO PRZECHOWYWANIA

Masz prawo wymagać od nas zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych do celów innych niż przechowywanie w następujących okolicznościach:

 • Uważasz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, i na czas weryfikowania ich prawidłowości chcesz ograniczyć ich przetwarzanie;
 • Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest bezprawne, ale Ty zamiast wymagać od nas usunięcia tych danych, chcesz, żebyśmy ograniczyli ich wykorzystywanie;
 • Nie potrzebujemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, jednak Ty wymagasz od nas ich przechowywania na wypadek konieczności ustanowienia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych;
 • Sprzeciwiasz się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu i chcesz, żebyśmy zaprzestali przetwarzania tych danych w czasie, gdy ustalamy, czy istnieje nadrzędny interes w ich dalszym przechowywaniu.

SPRZECIW

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych, a my zobowiązujemy się rozpatrzyć Twój wniosek. Przedstaw nam szczegółowe uzasadnienie, na podstawie którego będziemy mogli ocenić, czy istnieje nadrzędny interes w dalszym przetwarzaniu takich danych lub czy ich przetwarzanie jest konieczne z uwagi na roszczenia prawne.

Ponadto masz prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw co do przetwarzania danych osobowych w celu wysyłania Tobie wiadomości marketingowych, a także tworzenia profilu użytkownika w celach marketingowych. W odpowiedzi na Twój sprzeciw jesteśmy zobowiązani zaprzestać przetwarzania danych w tym celu.

WYCOFANIE ZGODY

Jeżeli udzieliłeś(-aś) zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, w każdej chwili możesz ja wycofać, pisząc do nas pod adres marianie@stoczek.pl.

DZIECI

Nasze Usługi nie są przeznaczone dla osób poniżej 18. roku życia. W związku z tym nie gromadzimy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 18. roku życia. Jeżeli rodzic lub opiekun poweźmie wiadomość, że dziecko przekazało nam dane osobowe bez jego/jej zgody, rodzic lub opiekun powinien nas o tym powiadomić. Jeżeli poweźmiemy wiadomość, że dziecko poniżej 18. roku życia przekazało nam dane osobowe, usuniemy takie dane z naszej bazy.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Twoje dane osobowe będą przekazywane do bezpiecznej bazy danych w trybie offline i tam będą przechowywane/przetwarzane. Jest to konieczne do świadczenia Tobie zamówionych Usług. Dołożymy wszelkich starań, aby zagwarantować bezpieczeństwo Twoich danych i zgodność z niniejszą polityką.

Administratorem danych jest Zgromadzenie Księży Marianów zarejestrowana w 11-106 Kiwity ; Stoczek Klasztorny 30. W przypadku użytkowników będących rezydentami UE przekazywanie danych osobowych do Zgromadzenie Księży Marianów lub stron trzecich odbywa się (i) na podstawie klauzuli wzorcowych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw spoza UE, zgodnie z decyzją Komisji 2004/915/WE oraz 2010/87/UE; lub (ii) zgodnie z Umową między UE a USA dotyczącą standardów ochrony danych osobowych (Privacy Shield Framwork).

Aby uzyskać kopię umowy o przekazywaniu danych lub informacje na temat stosowanych przez nas środków ochrony, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych Zgromadzenie Księży Marianów. Inspektor ochrony danych jest dostępny pod adresem marianie@stoczek.pl.

SKARGI

Wszelkie skargi co do sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy kierować pod adres marianie@stoczek.pl. Zobowiązujemy się rozpatrzyć każdą z nich.

WYŚWIETLANIE W PRZEGLĄDARCE

Usługi nie zostały zbudowane w technologii Responsive Web Design w celu zapewnienia optymalnego widoku wszystkich informacji. Nasze strony na wszystkich urządzeniach mobilnych wyświetlają się w formacie przystosowanym do przeglądarek internetowych.

Nasza strona została zbudowana zgodnie z najlepszymi, powszechnie akceptowanymi praktykami programowania oraz przy zastosowaniu technik jak najmniej inwazyjnych z punktu widzenia odbioru treści. Strona celowo nie została zbudowana w technologii Responsive Web Design, zgodnie z wytycznymi Search Quality Rating sporządzonymi przez Google. Naszym celem jest, aby treści na stronie wyświetlały się prawidłowo i możliwie jak najszybciej. Świadomie nie używamy złożonych i skomplikowanych skryptów JavaScript, które obciążają przeglądarkę.

Nie obsługujemy starych wersji przeglądarek

W niektórych przypadkach może to oznaczać ograniczenia lub problemy z prawidłowym wyświetlaniem się stron w przeglądarkach niezaktualizowanych do najnowszych wersji. Pamiętaj o regularnym aktualizowaniu przeglądarki dla prawidłowego wyświetlania się stron i zapewnienia całkowitego bezpieczeństwa.

Aktualizuj przeglądarkę:

Z niezależnych od nas względów technicznych nie możemy zagwarantować, że strona będzie wyświetlać się prawidłowo w wersjach testowych przeglądarek.

POWIADOMIENIE O ZMIANACH

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania niniejszej polityki prywatności w dowolnej chwili, dlatego prosimy o jej częste przeglądanie.  Jeżeli zdecydujemy się na wprowadzenie wszelkich istotnych zmian, poinformujemy Cię o tym tutaj, w wiadomości e-mail lub za pośrednictwem ogłoszenia na stronie marianie@stoczek.pl. Dalsze korzystanie z Usług zostanie uznane za akceptację takich zmian.