Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym Miejsce internowania bł. Stefana Wyszyńskiego

Parafia Nawiedzenia NMP
28/08/2023 08:05

 

Stoczek Klasztorny 30
11-106 Kiwity

Tel.: +48 89 7660911
e-mail: marianie@stoczek.pl

PKO BP SA O/Lidzbark Warmiński
78 1020 3570 0000 2102 0007 7552

 

Msze Święte

 Poranna Msza Św. w Bazylice - godz. 730

Msza wieczorna

 czas letni (od 1 maja do 30 września) - godz. 1900

czas zimowy (od 1 października do 30 kwietnia) - godz. 1700


Msze św. w niedziele (czas letni)

900 ; 1130 ; 1700

 Msze św. w niedziele (czas zimowy)

 900 ; 1130 ; 1700

 

 

 • I Niedziela lipca (odpust tytularny kościoła Nawiedzenia NMP)

• w ostatnią niedziela sierpnia odbywają się "Główne Uroczystości Odpustowe w Sanktuarium Mastki Bożej Królowej Pokoju" na które przybywa około 10.000 wiernych. Uroczystości odpustowe poprzedzają dwa dni nabożeństw i katechez

• 1 września - wspomnienie NMP Matki Pokoju (Msza Święta o łaskę pokoju o godz.1900)

• 8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - Patronalne Święto Zgromadzenia Księży Marianów i rocznica złożenia osobistego Aktu Oddania się Matce Bożej przez Prymasa Tysiąclecia (Stoczek Klasztorny 8 grudnia 1953 roku)

• od maja do października 13-tego każdego miesiąca odbywają się w sanktuarium "Nabożeństwa Fatimskie" w intencji pokoju

 

 

Slider

Czcigodny Sługa Boży kardynała Stefan Wyszyński(1901 – 1981) urodził się w Zuzeli, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Z domu rodzinnego wyniósł głęboką wiarę w Boga i gorącą miłość do Matki Najświętszej.

czytaj

Ukoronowanie maryjnego obrazu to potwierdzenie kultu, którym jest otaczany przez wiernych. Wyraża cześć, miłość i wdzięczność wobec Boga za Jego decyzję o powstaniu sanktuarium i Maryi za Jej macierzyńska troskę nad przybywającymi do niej pielgrzymami.


czytaj

Sanktuarium Maryjne w Stoczku Klasztornym położone w Archidiecezji Warmińskiej, początkami swymi sięga średniowiecza, prawdopodobnie czasów założenia wsi Stoczek przez bpa warmińskiego Hermana z Pragi w 1349 roku.

czytaj