Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym Miejsce internowania bł. Stefana Wyszyńskiego

Welcome to the monastery of Stoczek!
06/04/2024 13:53

 

We are delighted to introduce to you the monastery of Stoczek, consecrated to Mary, Mother of Peace. Stoczek is one of the most beautiful Marian shrines in the Warmia (German: Ermland) region and is open to all visitors and pilgrims at all times.

Apart from the regular Masses, the monastery hosts retreats and days of reflection, concerts and open-air painting workshops. Many people enjoy staying overnight in one of our guest rooms where you can recover from daily stress and have time for prayerful reflection. In the monastery garden you can take time for reflection in a quiet surrounding and find peace with the Mother of God. May Mother Mary be your faithful companion!

The Fathers and Brothers of Stoczek

 

 

Folder about the Shrine of Our Lady Queen of Peace in Stoczek Klasztorny

Pobierz

***

Folder on Cardinal Stefan Wyszynski Primate of the Millennium

Pobierz

 

Slider

Czcigodny Sługa Boży kardynała Stefan Wyszyński(1901 – 1981) urodził się w Zuzeli, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Z domu rodzinnego wyniósł głęboką wiarę w Boga i gorącą miłość do Matki Najświętszej.

czytaj

Ukoronowanie maryjnego obrazu to potwierdzenie kultu, którym jest otaczany przez wiernych. Wyraża cześć, miłość i wdzięczność wobec Boga za Jego decyzję o powstaniu sanktuarium i Maryi za Jej macierzyńska troskę nad przybywającymi do niej pielgrzymami.


czytaj

Sanktuarium Maryjne w Stoczku Klasztornym położone w Archidiecezji Warmińskiej, początkami swymi sięga średniowiecza, prawdopodobnie czasów założenia wsi Stoczek przez bpa warmińskiego Hermana z Pragi w 1349 roku.

czytaj