Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym Miejsce internowania bł. Stefana Wyszyńskiego

Custodians of The Sanctuary of the Mother of Peace

Congregation of Marian Fathers

Stoczek Klasztorny 30, 11-106 Kiwity

tel.+48 89 7660911 ; e-mail:marianie@stoczek.pl

www.stoczekklasztorny.pl

 

***


Holy Mass Schedule

in the Sanctuary of the Mother of Peace

 

Sunday and Church Holidays

Holy Mass in summer and winter: 9 a.m., 11.30 a.m. and 5 p.m.

 

Week days

Holy Mass in summer (from 1st May till 30th September ) 7.30 a.m. and 7 p.m.

Holy Mass in winter (from 1st October till 30th April ) 7.30 a.m. and 5 p.m.

 

Fatima Holy Mass

From May till October (13th of every month): 7 p.m.

 

Central Indulgence Ceremonies in the Sanctuary of the Mother of Peace

On the last Sunday in August

 

The House of Pilgrims in the Sanctuary

We invite warmly the visitors during all year to the Sanctuary of The Mother of Peace in Stoczek Klasztorny. The monastery has 60 beds for organized groups, individual pilgrims, tourists and guests, with splendid meals prepared in the monastery kitchen. We also offer a great relax in a beautiful baroque monastery garden.

Slider

Czcigodny Sługa Boży kardynała Stefan Wyszyński(1901 – 1981) urodził się w Zuzeli, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Z domu rodzinnego wyniósł głęboką wiarę w Boga i gorącą miłość do Matki Najświętszej.

czytaj

Ukoronowanie maryjnego obrazu to potwierdzenie kultu, którym jest otaczany przez wiernych. Wyraża cześć, miłość i wdzięczność wobec Boga za Jego decyzję o powstaniu sanktuarium i Maryi za Jej macierzyńska troskę nad przybywającymi do niej pielgrzymami.


czytaj

Sanktuarium Maryjne w Stoczku Klasztornym położone w Archidiecezji Warmińskiej, początkami swymi sięga średniowiecza, prawdopodobnie czasów założenia wsi Stoczek przez bpa warmińskiego Hermana z Pragi w 1349 roku.

czytaj