Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym Miejsce internowania bł. Stefana Wyszyńskiego

The Marians
07/04/2024 12:39

The Congregation of Marian Fathers of the Immaculate Conception was founded by a Pole, St. Stanislaus Papczyński in 1670, and its statutes were approved by Pope Pius VI in 1787. Blessed George Matulaitis-Matulewicz initiated a great work reforming the Marian Fathers and the Congregation’s constitution, changes of which were approved by Pope Pius X in 1910. Blessed George placed a focus on the importance of the love “for Christ and the Church”.

The community spread mainly in Poland, Lithuania, and Russia. According to their constitutions, which were last amended in 1969/70 in accordance with the spiritual renewal introduced by the Second Vatican Council, the Marian Fathers serve the Church by performing various works in response to the needs of modern times.

Today the community is active in North America, Argentina, Australia, Brazil, England, Lithuania, Poland, Portugal, Rwanda, and other countries. The General Curia has had its headquarters in Rome since 1926.

Slider

Czcigodny Sługa Boży kardynała Stefan Wyszyński(1901 – 1981) urodził się w Zuzeli, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Z domu rodzinnego wyniósł głęboką wiarę w Boga i gorącą miłość do Matki Najświętszej.

czytaj

Ukoronowanie maryjnego obrazu to potwierdzenie kultu, którym jest otaczany przez wiernych. Wyraża cześć, miłość i wdzięczność wobec Boga za Jego decyzję o powstaniu sanktuarium i Maryi za Jej macierzyńska troskę nad przybywającymi do niej pielgrzymami.


czytaj

Sanktuarium Maryjne w Stoczku Klasztornym położone w Archidiecezji Warmińskiej, początkami swymi sięga średniowiecza, prawdopodobnie czasów założenia wsi Stoczek przez bpa warmińskiego Hermana z Pragi w 1349 roku.

czytaj