Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym Miejsce internowania bł. Stefana Wyszyńskiego

The imprisonment of the Primate of Poland, Stefan Cardinal Wyszyński
07/04/2024 12:21

The imprisonment of the Primate of Poland in the fall of 1953 was the culmination of the struggle between the Communist government of Poland and the Polish Church. Out of the total of three years imprisonment, Cardinal Wyszyński spent one year in Stoczek. Although the cardinal was not aware that he was held as captive at a Marian shrine, on December 8, 1953, he took a vow of personal devotion to Mary, Mother of God.

Four years after his release he visited Stoczek and donated a Rosary to the monastery. It now hangs from the picture of Mary, Mother of Peace.

Today, the monastery’s memorial room contains an exhibition of memorabilia of the “Primate of the Millennium.” It is a reminder of the painful history of the Polish Church after World War II.

Slider

Czcigodny Sługa Boży kardynała Stefan Wyszyński(1901 – 1981) urodził się w Zuzeli, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Z domu rodzinnego wyniósł głęboką wiarę w Boga i gorącą miłość do Matki Najświętszej.

czytaj

Ukoronowanie maryjnego obrazu to potwierdzenie kultu, którym jest otaczany przez wiernych. Wyraża cześć, miłość i wdzięczność wobec Boga za Jego decyzję o powstaniu sanktuarium i Maryi za Jej macierzyńska troskę nad przybywającymi do niej pielgrzymami.


czytaj

Sanktuarium Maryjne w Stoczku Klasztornym położone w Archidiecezji Warmińskiej, początkami swymi sięga średniowiecza, prawdopodobnie czasów założenia wsi Stoczek przez bpa warmińskiego Hermana z Pragi w 1349 roku.

czytaj