Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym Miejsce internowania bł. Stefana Wyszyńskiego

04/09/2023 13:31

Księże Prymasie Tysiąclecia!
Kardynale Stefanie!

Swoją barkę, na wezbranej, sztormowej fali, zalewającej w tamtych latach nasz kraj, naszą Ojczyznę, zostawiłeś na jakiś czas tu w Stoczku. Choć tego byś nie chciał. Chylimy ukłony czcząc Cię.

Matko Pokoju wstawiaj się za nami!
Krystyna i Kazimierz

Świadectwa Pielgrzymów

Slider

Czcigodny Sługa Boży kardynała Stefan Wyszyński(1901 – 1981) urodził się w Zuzeli, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Z domu rodzinnego wyniósł głęboką wiarę w Boga i gorącą miłość do Matki Najświętszej.

czytaj

Ukoronowanie maryjnego obrazu to potwierdzenie kultu, którym jest otaczany przez wiernych. Wyraża cześć, miłość i wdzięczność wobec Boga za Jego decyzję o powstaniu sanktuarium i Maryi za Jej macierzyńska troskę nad przybywającymi do niej pielgrzymami.


czytaj

Sanktuarium Maryjne w Stoczku Klasztornym położone w Archidiecezji Warmińskiej, początkami swymi sięga średniowiecza, prawdopodobnie czasów założenia wsi Stoczek przez bpa warmińskiego Hermana z Pragi w 1349 roku.

czytaj