Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym Miejsce internowania bł. Stefana Wyszyńskiego

04/09/2023 13:13

Najukochańsza Matko Pokoju,

dziękujemy Ci za opiekę nad naszą rodziną, nad tą piękną okolicą i Sanktuarium oraz za czuwanie nad ludźmi, a szczególnie Braćmi, którzy tu byli, są i będą. Dziękujemy za pielęgnację i odnowienie tego miejsca, za trud i pracę. Prosimy Matkę Pokoju o dalsze wsparcie w czynieniu dobra Tych, którzy kochają, rozumieją i czczą to Miejsce, a szczególnie Ciebie Matko Pokoju – nasza Królowo!

Rodzina ze Smolajn i Bytomia

Świadectwa Pielgrzymów

Slider

Czcigodny Sługa Boży kardynała Stefan Wyszyński(1901 – 1981) urodził się w Zuzeli, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Z domu rodzinnego wyniósł głęboką wiarę w Boga i gorącą miłość do Matki Najświętszej.

czytaj

Ukoronowanie maryjnego obrazu to potwierdzenie kultu, którym jest otaczany przez wiernych. Wyraża cześć, miłość i wdzięczność wobec Boga za Jego decyzję o powstaniu sanktuarium i Maryi za Jej macierzyńska troskę nad przybywającymi do niej pielgrzymami.


czytaj

Sanktuarium Maryjne w Stoczku Klasztornym położone w Archidiecezji Warmińskiej, początkami swymi sięga średniowiecza, prawdopodobnie czasów założenia wsi Stoczek przez bpa warmińskiego Hermana z Pragi w 1349 roku.

czytaj