Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym Miejsce internowania bł. Stefana Wyszyńskiego

04/09/2023 13:47

Przebywając w tym miejscu przychodzi mi taka refleksja: Nikt z Religią nie wygrał, począwszy od pierwszych męczenników. Źli ludzie, którzy chcieli mieć swoją doktrynę - przegrali. Zamknęli Prymasa – a On przeżył oraz poświęcił naszego Polaka, Jana Pawła II w Rzymie. Pamięć po Kardynale zostanie na wieki.

Nie przez przypadek został nazwany ,,Prymasem Tysiąclecia”. Dzisiaj możemy o tym mówić bez obaw.

Pielgrzym

Świadectwa Pielgrzymów

Slider

Czcigodny Sługa Boży kardynała Stefan Wyszyński(1901 – 1981) urodził się w Zuzeli, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Z domu rodzinnego wyniósł głęboką wiarę w Boga i gorącą miłość do Matki Najświętszej.

czytaj

Ukoronowanie maryjnego obrazu to potwierdzenie kultu, którym jest otaczany przez wiernych. Wyraża cześć, miłość i wdzięczność wobec Boga za Jego decyzję o powstaniu sanktuarium i Maryi za Jej macierzyńska troskę nad przybywającymi do niej pielgrzymami.


czytaj

Sanktuarium Maryjne w Stoczku Klasztornym położone w Archidiecezji Warmińskiej, początkami swymi sięga średniowiecza, prawdopodobnie czasów założenia wsi Stoczek przez bpa warmińskiego Hermana z Pragi w 1349 roku.

czytaj