Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym Miejsce internowania bł. Stefana Wyszyńskiego

04/09/2023 11:48

Szczęść Boże!

Dziękuję bardzo za pismo „Matka Pokoju”, które bardzo mnie podnosi na duchu, a bardzo lubię czytać. Modlę się za Wasze wszystkie sprawy, aby Bóg miłosierny wysłuchał Was i nas modlących się z Wami. Aby wreszcie wszystkie narody się opamiętały i zaczęły żyć z Panem Bogiem. Życzę pomyślności i dużo łask Bożych, dużo siły i zdrowia, do dokończenia podjętych remontów dla tak wspaniałego Sanktuarium.

Niech Bóg błogosławi!
Barbara

Slider

Czcigodny Sługa Boży kardynała Stefan Wyszyński(1901 – 1981) urodził się w Zuzeli, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Z domu rodzinnego wyniósł głęboką wiarę w Boga i gorącą miłość do Matki Najświętszej.

czytaj

Ukoronowanie maryjnego obrazu to potwierdzenie kultu, którym jest otaczany przez wiernych. Wyraża cześć, miłość i wdzięczność wobec Boga za Jego decyzję o powstaniu sanktuarium i Maryi za Jej macierzyńska troskę nad przybywającymi do niej pielgrzymami.


czytaj

Sanktuarium Maryjne w Stoczku Klasztornym położone w Archidiecezji Warmińskiej, początkami swymi sięga średniowiecza, prawdopodobnie czasów założenia wsi Stoczek przez bpa warmińskiego Hermana z Pragi w 1349 roku.

czytaj