Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym Miejsce internowania bł. Stefana Wyszyńskiego

20/09/2023 16:07

 

Spotkania rodzinne w Stoczku Klasztornym to czas zawierzenia Matce Pokoju własnych intencji
jak i możliwość spędzenia czasu w przepięknym ogrodzie klasztornym.
Polecamy każdemu, kto zechce doświadczyć piękna tego wyjątkowego miejsca.
Miejsca internowania Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia.
Goście z Powiatu Iławskiego.

 

Księga Pielgrzymów

Slider

Czcigodny Sługa Boży kardynała Stefan Wyszyński(1901 – 1981) urodził się w Zuzeli, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Z domu rodzinnego wyniósł głęboką wiarę w Boga i gorącą miłość do Matki Najświętszej.

czytaj

Ukoronowanie maryjnego obrazu to potwierdzenie kultu, którym jest otaczany przez wiernych. Wyraża cześć, miłość i wdzięczność wobec Boga za Jego decyzję o powstaniu sanktuarium i Maryi za Jej macierzyńska troskę nad przybywającymi do niej pielgrzymami.


czytaj

Sanktuarium Maryjne w Stoczku Klasztornym położone w Archidiecezji Warmińskiej, początkami swymi sięga średniowiecza, prawdopodobnie czasów założenia wsi Stoczek przez bpa warmińskiego Hermana z Pragi w 1349 roku.

czytaj