Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym Miejsce internowania bł. Stefana Wyszyńskiego

04/09/2023 12:05

Dziękujemy serdecznie za wspaniałe zorganizowanie pleneru malarskiego w tak przepięknym miejscu, w zaciszu cudownej ,,Matki Pokoju”. Bóg zapłać za trudy związane z przygotowaniem wszystkiego dla nas.

Urok miejsca i miła, przyjazna atmosfera pozostawiła w naszych artystycznych sercach niesamowicie ciepłe i serdeczne wspomnienia. Marzymy o powrocie w to samo miejsce.

Uczestnicy Pleneru

Slider

Czcigodny Sługa Boży kardynała Stefan Wyszyński(1901 – 1981) urodził się w Zuzeli, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Z domu rodzinnego wyniósł głęboką wiarę w Boga i gorącą miłość do Matki Najświętszej.

czytaj

Ukoronowanie maryjnego obrazu to potwierdzenie kultu, którym jest otaczany przez wiernych. Wyraża cześć, miłość i wdzięczność wobec Boga za Jego decyzję o powstaniu sanktuarium i Maryi za Jej macierzyńska troskę nad przybywającymi do niej pielgrzymami.


czytaj

Sanktuarium Maryjne w Stoczku Klasztornym położone w Archidiecezji Warmińskiej, początkami swymi sięga średniowiecza, prawdopodobnie czasów założenia wsi Stoczek przez bpa warmińskiego Hermana z Pragi w 1349 roku.

czytaj