Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym Miejsce internowania bł. Stefana Wyszyńskiego

15/11/2023 15:51

 

Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny z Góry Kalwarii 

11.11.2023 r.

Kolejny dzień naszej pielgrzymki. Po śniadaniu w Świętej Lipce pojechaliśmy do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym gdzie był tez wieziony ks. Kardynał bł. Stefan Wyszyński. Uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, zwiedziliśmy cele więzienną ks. Prymasa, byliśmy podjęci kawą, herbatą i słodyczami przez opiekunów sanktuarium Księży Marianów. Cieszyliśmy nasze oczy pięknym w jesiennej szacie klasztornym ogrodzie.

Opiekun grupy: ks. Zbigniew Borkowski MIC

 

Księga Pielgrzymów

Slider

Czcigodny Sługa Boży kardynała Stefan Wyszyński(1901 – 1981) urodził się w Zuzeli, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Z domu rodzinnego wyniósł głęboką wiarę w Boga i gorącą miłość do Matki Najświętszej.

czytaj

Ukoronowanie maryjnego obrazu to potwierdzenie kultu, którym jest otaczany przez wiernych. Wyraża cześć, miłość i wdzięczność wobec Boga za Jego decyzję o powstaniu sanktuarium i Maryi za Jej macierzyńska troskę nad przybywającymi do niej pielgrzymami.


czytaj

Sanktuarium Maryjne w Stoczku Klasztornym położone w Archidiecezji Warmińskiej, początkami swymi sięga średniowiecza, prawdopodobnie czasów założenia wsi Stoczek przez bpa warmińskiego Hermana z Pragi w 1349 roku.

czytaj