Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym Miejsce internowania bł. Stefana Wyszyńskiego

04/09/2023 11:51

Stowarzyszenie Plastyków ,,AZYL” z Piły, pragnie podziękować za możliwość pobytu w Sanktuarium Matki Bożej Pokoju. Cieszymy się, że mogliśmy pod jej skrzydłami udoskonalać swoje umiejętności i tworzyć nowe prace. Ważne też były dla nas chwile skupienia i wyciszenia na codziennych Mszach św. Prosimy Cię Matko Boża o opiekę nad naszym Stowarzyszeniem i naszymi rodzinami.

W imieniu uczestników Ewa

Slider

Czcigodny Sługa Boży kardynała Stefan Wyszyński(1901 – 1981) urodził się w Zuzeli, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Z domu rodzinnego wyniósł głęboką wiarę w Boga i gorącą miłość do Matki Najświętszej.

czytaj

Ukoronowanie maryjnego obrazu to potwierdzenie kultu, którym jest otaczany przez wiernych. Wyraża cześć, miłość i wdzięczność wobec Boga za Jego decyzję o powstaniu sanktuarium i Maryi za Jej macierzyńska troskę nad przybywającymi do niej pielgrzymami.


czytaj

Sanktuarium Maryjne w Stoczku Klasztornym położone w Archidiecezji Warmińskiej, początkami swymi sięga średniowiecza, prawdopodobnie czasów założenia wsi Stoczek przez bpa warmińskiego Hermana z Pragi w 1349 roku.

czytaj