Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym Miejsce internowania bł. Stefana Wyszyńskiego

Das Gebäude
07/04/2024 19:42

Der älteste Teil der Kirche ist der barocke Rundbau mit Kuppeldach, der in den Jahren 1639-1641 von Bischof MikołajSzyszkowski errichtet wurde. Es war die erste Kirche in der Region, welche im barocken Baustil gestaltet war. Das Klostergebäude war ursprünglich ein Holzbau und wurde 1666 durch einen Ziegelbau ersetzt. Der Kreuzgang mit den vier Eckkapellen wurde in den Jahren 1708-1711 erbaut. 1712 wurde die Kirche durch den Anbau eines viereckigen Presbyteriums und eines Turmes erweitert, bis die ganze Klosteranlage 1716/1717 ihre heutige Hufeisenform bekam.

Slider

Czcigodny Sługa Boży kardynała Stefan Wyszyński(1901 – 1981) urodził się w Zuzeli, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Z domu rodzinnego wyniósł głęboką wiarę w Boga i gorącą miłość do Matki Najświętszej.

czytaj

Ukoronowanie maryjnego obrazu to potwierdzenie kultu, którym jest otaczany przez wiernych. Wyraża cześć, miłość i wdzięczność wobec Boga za Jego decyzję o powstaniu sanktuarium i Maryi za Jej macierzyńska troskę nad przybywającymi do niej pielgrzymami.


czytaj

Sanktuarium Maryjne w Stoczku Klasztornym położone w Archidiecezji Warmińskiej, początkami swymi sięga średniowiecza, prawdopodobnie czasów założenia wsi Stoczek przez bpa warmińskiego Hermana z Pragi w 1349 roku.

czytaj