Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Stoczku Klasztornym Miejsce internowania bł. Stefana Wyszyńskiego

Betreuer des Marienwallfahrtortes Hl. Maria Friedensmutter

Priester der Kongregation der Marianer

Stoczek Klasztorny 30, 11-106 Kiwiy

Tel.+48 89 7660911

E-Mail: marianie@stoczek.pl, www.stoczek.pl

 

***


Gottesdienstordnung

Wallfahr tsort Hl. Maria Friedensmutter

 

Sonn- und Feiertage:

Sommerzeit (vom 1. Mai bis 30. September) Hl. Messe 9.00, 11.30, 17.00 Uhr

Winterzeit (vom 1. Oktober bis 30. April) Hl. Messe 9.00, 11.30, 17.00 Uhr

 

Täglich:

Hl. Messe 7.30 Uhr und Sommerzeit (vom 1. Mai bis 30. September) 19.00 Uhr

Winterzeit (vom 1. Oktober bis 30. April) Hl. Messe 17.00 Uhr

 

Gottesdienste bezogen auf Marienerscheinungen in Fatima

vom Mai bis Oktober (am 13. Tag jeden Monats) Hl. Messe 19.00 Uhr

 

Hauptablassfeierlichkeiten

am letzten Sonntag im August

 

***

 

Pilgerheim im Marienwallfahr tsort

Wir laden das ganze Jahr über herzlich ein zum Besuch unseres Marienwallfahrtsorts

„Hl. Maria Friedenskönigin“ in Stoczek Klasztorny. Das Kloster verfügt über 60

Übernachtungsplätze für organisierte Gruppen, individuelle Pilger, Touristen und Gäste.

Außerdem besteht die Möglichkeit, schmackhafte Speisen aus der Klosterküche zu genießen.

Im barocken Klostergarten bietet sich auch die Gelegenheit zur Erholung und Besinnung.

Slider

Czcigodny Sługa Boży kardynała Stefan Wyszyński(1901 – 1981) urodził się w Zuzeli, na pograniczu Podlasia i Mazowsza. Z domu rodzinnego wyniósł głęboką wiarę w Boga i gorącą miłość do Matki Najświętszej.

czytaj

Ukoronowanie maryjnego obrazu to potwierdzenie kultu, którym jest otaczany przez wiernych. Wyraża cześć, miłość i wdzięczność wobec Boga za Jego decyzję o powstaniu sanktuarium i Maryi za Jej macierzyńska troskę nad przybywającymi do niej pielgrzymami.


czytaj

Sanktuarium Maryjne w Stoczku Klasztornym położone w Archidiecezji Warmińskiej, początkami swymi sięga średniowiecza, prawdopodobnie czasów założenia wsi Stoczek przez bpa warmińskiego Hermana z Pragi w 1349 roku.

czytaj